Adatvédelem

(Nem) Titkolt Hírek (továbbiakban TitkoltHirek.hu) Hírportál Adatvédelmi Irányelvei:

Az oldalunk címe a https://titkolthirek.hu.

Az irányelvek utolsó módosításának időpontja 2020. április 15.

Adatvédelem: Bevezetés

A TitkoltHirek.hu elkötelezett a személyiségi jogok tiszteletben tartásáért.

Adatvédelmi Irányelveink egyértelműek. Honlapjainkon keresztül nem gyűjtünk személyes adatokat, kivéve amennyiben az adott honlap látogatója önkéntesen adja meg azokat. A személyi adat fogalmát az 1992. évi LXIII. törvény határozza meg.

Az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban bemutatjuk, hogy a TitkoltHirek.hu milyen módon gyűjt személyes adatokat. Bemutatjuk, hogy azokat hogyan használja fel, továbbá tájékoztatjuk Önt az információ felhasználását illető választási lehetőségeiről. Azt is ismertetjük, hogy hogyan biztosítjuk adatainak megfelelő védelmét.

Honlapunk használatával Ön elfogadja a jelen Adatvédelmi Irányelveket. Így hozzájárul ahhoz, hogy az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi Irányelvekkel összhangban kezeljük.

Az Ön adatainak kezelője a TitkoltHirek.hu tulajdonosa, az Eszközbeszerzés Kft. (székhely: H-6065 Lakitelek, Szikra Tanya 195., a továbbiakban: Adatkezelő vagy TitkoltHirek.hu). Az adatkezelő a Magyarország területén folytatott adatkezelések és adatfeldolgozások tekintetében minden esetben a hatályos magyar jogszabályok, így különösen az 1992. évi LXIII. törvény, valamint a 2001. évi CVIII. törvények rendelkezései szerint jár el.

Honlapunk látogatása során olyan adatokat gyűjthetünk és tárolhatunk Önről, amelyeket Ön önkéntesen választ vagy ad meg, és amelyek között személyes adatok is lehetnek. Ez esetben az adatkezeléshez kérjük az Ön hozzájárulását. Az Ön személyes adataival folytatott adatkezelés célja az, hogy nyújtani tudjuk Önnek a kért szolgáltatásokat, illetve személyreszabottan jeleníthessünk meg termékinformációkat és ajánlatokat. Amennyiben Ön igényt tart rá, személyes adatait arra is felhasználjuk, hogy az Ön érdeklődésére esetlegesen számot tartó további információkat szolgáltassunk egyéb termékeinkről és szolgáltatásainkról. Ebben az esetben ezt honlapunk azon területén jelezzük, ahol a fenti célokból végzett információgyűjtés zajlik.

Az Ön személyes adatait kizárólag az Ön által választott szolgáltatás céljából, az Ön által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használjuk fel. Az adatkezelés e célnak minden szakaszában megfelel. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az érintettek tájékozott hozzájárulása. Ezt az érintettek a weboldal regisztrációs feltételeinek elfogadásával, vagy az oldal használatának megkezdésével adnak meg.

Adatvédelem: Az információk felhasználása

Ha Önnek személyes adatokat kell megadnia egy adott tartalom vagy szolgáltatás eléréséhez, egyértelmű tájékoztatást adunk arról, hogy ezeket az adatokat miként fogjuk felhasználni.

Az Ön személyes adatait nem értékesítjük, nem forgalmazzuk, illetve nem adjuk bérbe. Mindazonáltal előfordulhat, hogy adatait megosztjuk a TitkoltHirek.hu más egységeivel, szervezeteivel, ügynökeivel, szerződéses vagy üzleti partnereivel. Tesszük ezt annak érdekében, hogy ezen személyek és szervezetek szolgáltatásokat nyújthassanak számunkra. Például az Ön személyes adatait jogosultak vagyunk megosztani szerződéses partnereinkkel, akikkel tevékenységünk támogatása céljából (pl. csomagküldés, műszaki támogatás, kézbesítés, pénzügyi szervezetek) állunk kapcsolatban, vagy ha ezt a hatályos jogszabályok vagy érvényes bírósági vagy hatósági határozat írja elő.

Ezen felül kutatásokat végezhetünk. Előfordulhat, hogy az Ön adatait másokéval egyesítve anonim, összesített és statisztikai jellegű adatállományokat hozunk létre. Az összesített és statisztikai jellegű adatok nem tartalmaznak személyes azonosításra alkalmas információkat. Ezeket (mint amilyen pl. a férfi és a női látogatók százalékos aránya vagy a látogatók életkori megoszlása) a honlapunk tartalmának fejlesztése érdekében használjuk fel. Az is előfordulhat, hogy partnereinkkel vagy harmadik féllel megosztjuk ezeket az anonim, összesített vagy statisztikai információkat. Ezek az adatok nem alkalmasak személyek azonosítására.

Mivel vállalatunk változik és nő, elképzelhető, hogy a TitkoltHirek.hu a jövőben vállalatokat, leányvállalatokat, termékeket vagy vagyoni eszközöket értékesít vagy vásárol. Ilyen tranzakciók esetén a megrendelői/vásárlói információk általában az átruházott vagyoneszközök egyik elemét jelentik. Amennyiben a TitkoltHirek.hu üzleti átalakuláson megy keresztül (pl. az egyesülés, a más vállalatok általi felvásárlás vagy egyes, illetve összes termékeinek vagy vagyontárgyainak eladása), az Ön személyes információi feltehetően szintén átadásra kerülnek. Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy értesítsük Önt e-mailben, levélben vagy nyilvános felhívás formájában bármilyen, az Ön személyes adatainak kezelését érintő változásról. Az értesítéssel egyidejűleg egyértelmű döntési lehetőséget biztosítunk Önnek arra nézve, hogy engedélyezze személyes adatainak felhasználását olyan másodlagos célokra, mint amilyen a termékinformációk küldése, a kutatás, a promóció vagy egyéb törvényes üzleti kommunikáció típusok.

Adatvédelem: Hozzájáruló nyilatkozat

A TitkoltHirek.hu álláspontja szerint a beleegyező nyilatkozat az egyik legfontosabb személyiségi jogi alapintézmény. Ön jogosult úgy dönteni, hogy számunkra semmilyen személyes adatot nem ad meg magáról. Ilyen esetben azonban elképzelhető, hogy Ön nem tud majd hozzáférni honlapunk bizonyos részeihez.

A regisztrációs oldalon, ahol Ön e-mailes értesítők vagy más szolgáltatások igénybevételére regisztráltatja magát, működik egy „elfogadom/nem fogadom el” („opt-in”) funkció. Ez azt jelenti, hogy Ön csak abban az esetben kap tőlünk információkat és szolgáltatásokat, ha bejelöli, hogy elfogadja. Ezen mező kitöltésének segítségével jelzi ehhez való kifejezett hozzájárulását. Bizonyos kommunikáció-típusok igénybevétele és szolgáltatások nyújtása esetén előzetesen ellenőrizzük, hogy Ön az adott tevékenységhez vagy szolgáltatáshoz korábban kifejezetten hozzájárult-e. Ha Ön később úgy döntene, hogy a továbbiakban nem tart igényt az általunk küldött üzenetekre, illetve szolgáltatásokra, ezt az adott weboldalon korábban megadott preferenciáinak módosításával jelezheti. Ugyanígy adatait végleg törölheti/töröltetheti a rendszerből. Emellett e-mailes tájékoztatások esetén a feliratkoztató e-mail üzeneten kívül minden e-mail üzenetünk tartalmaz egy olyan linket, amelynek segítségével Ön leiratkozhat az adott szolgáltatás előfizetőinek vagy igénybe vevőinek listájáról.

Adatvédelem: Az adatok megtekintéséhez, javításához és törléséhez való hozzáférés

A TitkoltHirek.hu a személyes adatokat csak olyan célokra használja fel, amelyekhez Ön beleegyező nyilatkozatával korábban hozzájárult. A TitkoltHirek.hu az adatokat kizárólag olyan célokra használja fel, amelyek megegyeznek az adatgyűjtés céljával. A felhasználók számára biztosítjuk az általuk megadott személyes adatokhoz való hozzáférést.

Egyes weboldalainkon Ön beléphet adatprofiljába vagy preferenciáiba és elolvashatja, illetve szükség szerint módosíthatja az ott tárolt információkat és beállításokat.

Adatvédelem: Adatbiztonság

Elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak biztonságos tárolása érdekében és megteszünk minden, az adatvédelmi jogszabályok által megkövetelt ésszerű elővigyázatossági lépést az adatbiztonság folyamatos fenntartása érdekében.

A szervereken tárolt személyes adatokat ésszerű technikai és ügyviteli biztonsági intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés és megsemmisülés ellen.

Bár az Adatkezelő műszaki és adminisztratív intézkedésekkel védi a személyes azonosításra alkalmas információkat, nem tudjuk garantálni ezek tökéletes biztonságát olyan személyekkel szemben, akik megkísérlik az adatbiztonsági intézkedések megkerülését vagy az Interneten adatokat térítenek el.

Adatvédelem: A személyes adatok tárolásának időtartama

Amennyiben Ön a TitkoltHirek.hu részére személyes adatokat adott meg, az Adatkelező által végzett adatkezelés időtartama az Önnel fennálló ügyfélkapcsolatunk időtartamáig terjed. Vagyis az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig az adatok szükségesek az Ön által igényelt szolgáltatás biztosításához. Kivéve természetesen, amennyiben Ön másként rendelkezik, illetve amennyiben a törvényi kötelezettségek rövidebb időtartamot írnak elő.

Adatvédelem: A cookie-k („sütik”, kisméretű szövegfájlok)

A cookie-k olyan anonim látogatóazonosítók, amelyeket a mi honlapunk adhat az Ön böngészője számára, és amelyeket csak a mi honlapjaink használnak, mialatt Ön azokat látogatja. A TitkoltHirek.hu honlapok az Ön webböngészőjét olyan cookie-kkal látják el, amelyek speciális azonosítót tartalmaznak. Ezeket arra használjuk, hogy összesített formában jobban megismerjük a honlap használatára vonatkozó szokásokat, és ily módon megtudjuk, hogy honlapunk mely oldalait preferálják a látogatók (pl. az adott területeket látogatók száma alapján). Az ilyen jelsorozatok önmagukban semmilyen módon nem képesek a látogatók azonosítására. Ezek a jelsorozatok a látogatókkal kapcsolatba hozható adatot nem tartalmaznak. Az anonim látogatóazonosító kizárólag a látogató gépének felismerésére alkalmas.

A TitkoltHirek.hu csak azokat a cookie-kat képes olvasni, amelyeket saját maga helyezett el. Az Adatkezelőnek nincs hozzáférési, illetve olvasási lehetősége más szervezetek által elhelyezett cookie-k vonatkozásában. Arra is használhatunk cookie-kat, hogy összesített módon nyomon kövessük a honlap használatát és a forgalom trendjeit. Ez az összegzett és anonim információ segítséget nyújt számunkra a honlap tartalmának fejlesztésében. Ezeket jogosultak vagyunk megosztani partnereinkkel vagy egyéb szervezetekkel.

Ha Ön a honlap regisztrált felhasználója, a honlapra való bejelentkezése során elláthatjuk Önt egy cookie-val. A cookie-t a böngészője megőrzi, és ez tartalmazza az Ön számítógépének azonosítóját. Ezt a cookie-típust arra használjuk, hogy azonosítsa Önt és hozzáférést biztosítson az Ön számára honlapunk zárt részeihez, amelyeket csak regisztrált felhasználók látogathatnak.

Ha Ön egyszerűen csak böngészni szeretne, Önnek nem kell elfogadnia a honlapunk által adott cookie-kat. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a honlap bizonyos részei nem, vagy csak korlátozottan tudnak működni az Ön számára. Amennyiben később mégis úgy dönt, hogy regisztráltatja magát és bejelentkezik a honlap speciális részeihez való hozzáférés érdekében, ám korábban úgy módosította a böngészője beállításait, hogy az ne fogadja el a cookie-kat, Önnek újból be kell állítania a böngészőjét úgy, hogy az elfogadja a cookie-kat, amiket küldünk. Máskülönben nincs lehetőségünk arra, hogy biztosítsuk az Ön részére a honlap bizonyos részeinek használatát. A legtöbb böngésző alapértelmezésben úgy van beállítva, hogy elfogadja és megőrizze a cookie-kat. Ha többet kíván tudnia cookie-król és arról, hogy miként határozza meg cookie preferenciáit, kérjük, keressen rá a „cookie” szóra böngészője „Help” (Segítség) részében.

Adatvédelem: IP címek

Az Internet protokol (IP) cím olyan szám, amelyet az Ön Internet-hozzáférés szolgáltatója (internet service provider, ISP) automatikusan hozzárendel az Ön számítógépéhez, ahányszor csak csatlakozik az Internethez. Mint egyéb honlapok, a TitkoltHirek.hu is gyűjthet IP címeket, hogy elemezze az az így összegyűlő információt a látogatók számáról és a honlap használatáról.

Az IP címekről vezetett naplófájlok naponta frissülnek. Ezekről statisztika készül és a havi rendszerességgel keletkező naplóállományok 365 napig tárolásra kerülnek az Adatkezelő által üzemeltetett szerveren. Az IP-címeket az Adatkezelő semmilyen más olyan adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

A TitkoltHirek.hu a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban fenntartja a jogot arra, hogy az IP címeket felhasználja az olyan személyek azonosítására, akik fenyegetik honlapunkat, szolgáltatásainkat vagy ügyfeleinket.

Adatvédelem: Clickstream (kattintás)

A „clickstream” (kattintás) vagy „clickstream data” (kattintási adatok) olyan weblapokra utalnak, amelyeket valamely egyéni felhasználó meglátogatott, és emellett fontos jellemzője azon forgalmi módnak, amellyel a felhasználó egyik weboldalról a másikra ugrik. Ilyen információt csak a mi honlapunkon rögzítünk. Honlapunk oldalain kívül nem követünk nyomon semmilyen kattintási aktivitást.

Szolgáltatásaink egyéb jellemzői

Honlapjaink tartalmazhatnak különféle funkciókat, amelyek arra valók, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak Önnek. Emellett bennünket segítenek abban, hogy jobban megértsük felhasználóink igényeit. Például, időről időre kérhetünk személyi azonosításra alkalmas információt, amikor Ön kitölt valamilyen felmérést vagy részt vesz egy nyereményjátékban. Más esetekben ajánlhatunk Önnek egyéb webalapú szolgáltatásokat, mint amilyenek a hírlevelek, a termékinformációk és az emlékeztetők.

A tartalom használata

A TitkoltHirek.hu online szolgáltatásnak a használatát a Használati Feltételekben megadott előírások szabályozzák.

A TitkoltHirek.hu honlapról való kilépés

Látogatóink számára linkeket biztosítunk más honlapokhoz. Nem garantálhatjuk minden honlap minőségét, amelyet link útján elérhetővé teszünk és semmilyen felelősséget nem vállalunk a nem a TitkoltHirek.hu tulajdonában álló honlapok tartalmáért. Külső honlapokhoz csak a kényelem és/vagy a tájékoztatás kedvéért adunk linket. Ez semmiképpen sem jelenti azok általunk történő jóváhagyását.

Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a hirdetők vagy más szervezetek által működtetett és a mi honlapjainkról link útján elérhető honlapok személyes adatokat gyűjthetnek Önről. Az oldalainkról hirdetések vagy hiperlinkek útján elérhető honlapok adatkezelési gyakorlata nem tartozik a jelen Adatvédelmi Irányelvek hatálya alá. Javasoljuk, hogy amikor egy link segítségével átmegy egy másik honlapra, mindig olvassa el az adott oldal adatvédelmi nyilatkozatát. Ezzel elkerülheti, hogy magáról bármilyen személyes azonosításra alkalmas adatot adjon meg.

Az Adatvédelmi Irányelvek változásai

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Irányelveket időről időre felülvizsgálja. A honlap használatával Ön tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő akár előzetes értesítés nélkül is jogosult megváltoztatni a jelen irányelveket. Tudomásul veszi egyúttal, hogy kötelezettséget vállaltunk arra, hogy a változásokat kitegyük erre az oldalra. Így Ön tájékoztatást kaphat az általunk gyűjtött információk típusairól, arról, hogy ezeket hogyan használjuk és milyen körülmények között tesszük közzé, ha erre sor kerül. Az Adatkezelési Irányelvek módosításait az Adatkezelő az aktuális verzió elérhetővé tételével egyidejűleg fogja jelezni. Javasoljuk, hogy az esetleges változásokról való tudomásszerzés végett Adatvédelmi Irányelvekkel kapcsolatos weblapunkat látogassa meg minden alkalommal, amikor a jelen honlapra ellátogat.

Adatvédelem: A gyermekek személyiségi jogai

A TitkoltHirek.hu honlapjai 18. életévüket betöltött személyek számára készülnek és nem gyermekeknek. Nem foglalkozunk személyes azonosításra alkalmas adatok tudatos gyűjtésével ebben a korcsoportban.

Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel

E honlap üzemeltetője és tartalmának felügyelője az Eszközbeszerzés Kft.

Amennyiben a fenti irányelvekkel, illetve a TitkoltHirek.hu adatgyűjtéseivel, adatfelhasználásával és közzétételi gyakorlatával kapcsolatban kérdései vannak, az alábbi levelezési címen léphet velünk kapcsolatba:

Eszközbeszerzés Kft. H-6065 Lakitelek, Szikra Tanya 195.

Amennyiben kapcsolatba lép velünk, kérjük, adja meg a szóban forgó honlap vagy egyéb online információforrás nevét. Továbbá az Önt érdeklő információ természetét. Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy azonnal válaszoljunk felvetéseire és kérdéseire személyes adatainak általunk történő használatával kapcsolatban. Hacsak törvény nem írja elő, a TitkoltHirek.hu nem ad választ, illetve nem kommentál olyan területeket, amelyek ezen irányelvekkel vagy a TitkoltHirek.hu adatkezelési gyakorlatával nem állnak kapcsolatban.

A Felhasználási Feltételeinket ide kattintva olvashatja el!