Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek: Tartalom

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a (Nem) Titkolt Hírek portálon elhelyez. Ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket – és bármely tartalom következményeit is. A (Nem) Titkolt Hírek ellenőrizheti a felhasználók által rendelkezésre bocsátott tartalmakat és szükség esetén moderálhatja azt. A (Nem) Titkolt Hírek, mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.

Ön megértette és jelen Felhasználási Feltételek kapcsán hozzájárul ahhoz, hogy a (Nem) Titkolt Hírek minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

Ön megértette és jelen Felhasználási Feltételek kapcsán hozzájárul ahhoz, hogy a (Nem) Titkolt Hírek minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a (Nem) Titkolt Hírek minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót a (Nem) Titkolt Hírek rendszeréből.

Jelen Felhasználási Feltételek kapcsán a jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például – de nem kizárólagosan – az alábbiakat:

 • a (Nem) Titkolt Hírek szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
 • a (Nem) Titkolt Hírek számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolási vagy behatolási kísérlet;
 • más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);
 • a (Nem) Titkolt Hírek szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
 • megszerzett anyagok publikálása;
 • felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;
 • nem kívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a ˝spam˝, vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, az apróban vagy a vendégkönyben az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli (˝offtopic˝) hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban rövid időn belül ˝flood˝-szerűen szórnak szét. Ezek – egy bejegyzés meghagyása mellett – törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több topicban több alkalommal helyezi el, vagy:
 • bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;
 • olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a (Nem) Titkolt Hírek támogatja vagy hagyta jóvá;
 • olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;
 • vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek (károkozó szoftverek) továbbítása;
 • olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
 • hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.

Továbbá Ön megértette, hogy amennyiben a föntiek közül bármelyik tevékenység ráillik az Ön aktivitására a (Nem) Titkolt Hírek portálon, úgy Ön ezért büntetőjogi felelősséggel tartozik, és a (Nem) Titkolt Hírek portál üzemeltetői ennek megfelelően tájékoztatják a hatóságokat a tevékenységéről és megteszik a feljelentéshez szükséges további lépéseket.

A felhasználó kérésére történő adatmódosítás

E-mail címek, adatok módosítása, törlése

Ezen adatokat a felhasználó a bejelentkezéséhez kapcsolódó adatlapon tudja módosítani. Emellett a bejelentkezése után megjelenő menüben képes véglegesen törölni. Törlés esetén Ön lemond minden – a rendszerbe felvitt – elem módosítási jogáról és tulajdonjogáról. A (Nem) Titkolt Hírek nem tehető felelőssé az adatok felhasználó általi véletlen törléséért. Továbbá azért sem, ha a felhasználó az azonosításához szükséges felhasználónevet és jelszót nem megfelelően őrzi, az harmadik fél birtokába juthat és a harmadik fél ezzel visszaélve módosításokat hajt végre a bejelentkezéshez kapcsolódó adatterületen.

Megszűnt cégek, elhunyt személyek regisztrációjának törlése

Megszűnt cégekkel, illetve elhunyt személyekkel kapcsolatos ügyintézést csak személyesen tudunk elfogadni. Előbbi esetben cégbírósági végzéssel, második esetben halotti anyakönyvi kivonat birtokában kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az szerkesztoseg {kukac} titkolthirek {pont} hu címen.

Szavatosság kizárása

A (Nem) Titkolt Hírek és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget a (Nem) Titkolt Hírek szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A (Nem) Titkolt Hírek kizárja bármely és minden felelősségét az egyes tagok által tanúsított magatartásért.

A (Nem) Titkolt Hírek szolgáltatás, minden anyag, információ (ideértve korlátozás nélkül minden információt és anyagot, amelyet a (Nem) Titkolt Hírek szolgáltatáson keresztül lehet elérni vagy amelyhez ott lehet hozzáférni), az itt foglalt termékek és szolgáltatások minden szavatosság nélkül, ˝ahogy vannak˝, úgy bocsáttatnak rendelkezésre. Ön beleegyezik abba, hogy a (Nem) Titkolt Hírek szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a (Nem) Titkolt Hírek nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

Minden, a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Kártalanítás, kártérítés

Ön beleegyezik abba, hogy a (Nem) Titkolt Hírek-et kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az ön (Nem) Titkolt Hírek portál szolgáltatás-használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben a (Nem) Titkolt Hírek írásban értesíti önt az igényről, perről vagy eljárásról.

Nemzetközi használat

Az internet globális természetéből fakadóan ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.

Adatvédelmi eleveinket ide kattintva tekintheti meg!